Redegjørelse av Stortingets president om Presidentskapets praksis ved omfordeling av saker i henhold til Forretningsordenens § 15 annet ledd

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i Stortingets presidentskap

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.