Forslag fra stortingsrepresentantene Gudmund Restad og Magnhild Meltveit Kleppa om utvidelse av garantien om arbeid eller utdanning til ungdom under 25 år og adgang til førtidspensjon for langtidsledige over 60 år

Dokument nr. 8:32 (1994-95), Innst. S. nr. 221 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gudmund Restad, Magnhild Meltveit Kleppa Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.06.1995 Innst. S. nr. 221 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1995