Forslag fra stortingsrepresentantene Hans J. Røsjorde og Fridtjof Frank Gundersen om å be Regjeringen legge frem en stortingsmelding om en helhetlig bilpolitikk

Dokument nr. 8:31 (1994-95), Innst. S. nr. 219 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen, Hans J. Røsjorde Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.06.1995 Innst. S. nr. 219 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1995