Handlingsplan for å hjelpe døve og døvblinde

Dokument nr. 8:38 (2007-2008), Innst. S. nr. 180 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Kenneth Svendsen, Kari Kjønaas Kjos, Robert Eriksson Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 13.03.2008 Innst. S. nr. 180 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et fra representantforslag fra Fremskrittspartiet om en handlingsplan for å hjelpe døve og døvblinde. Forslaget fikk bare tilslutning fra Fremskrittspartiet..

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.03.2008

   Behandlet i Stortinget: 04.04.2008