Verksemda til Sjøfartsdirektoratet i 1994 og 1995

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.10.1996 Innst. S. nr. 18 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.10.1996

   Behandlet i Stortinget: 19.11.1996