Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om at Gardermobanen må legges i tunnel gjennom Gamlebyen i Oslo

Dokument nr. 8:50 (1994-95), Innst. S. nr. 178 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 01.06.1995 Innst. S. nr. 178 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1995