Forslag fra stortingsrepresentantene Tove Kari Viken, Ola D. Gløtvold, Inga Kvalbukt og Sigurd Manneråk om å utarbeide handlingsplan for legespesialistutdanningen og at departementet overtar ansvaret for utdanning og godkjenning av legespesialister

Dokument nr. 8:55 (1994-95), Innst. S. nr. 176 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inga Kvalbukt, Ola D. Gløtvold, Sigurd Manneråk, Tove Kari Viken Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 01.06.1995 Innst. S. nr. 176 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1995