Forslag fra stortingsrepresentant Siri Myrvoll om iverksetting av tiltak for å bedre støtteordningene for eiere av fredete bygninger, herunder en vurdering av mulighetene for momsrefusjon for restaureringsarbeider på bygninger fredet etter lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50

Dokument nr. 8:58 (1994-95), Innst. S. nr. 160 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Siri Myrvoll Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 24.05.1995 Innst. S. nr. 160 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 02.06.1995