Forslag fra stortingsrepresentantene Jon Lilletun, Solveig Sollie og Anita Apelthun Sæle om å få en stortingsmelding eller en redegjørelse fra Regjeringen om voldsproblematikken

Dokument nr. 8:59 (1994-95), Innst. S. nr. 139 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jon Lilletun, Solveig Sollie, Anita Apelthun Sæle Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 04.05.1995 Innst. S. nr. 139 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 22.05.1995