Overføring av forvaltningen av eierinteressene i Statens Datasentral AS til Postverket og sammenslåing av Statens Datasentral AS og Postens datasentral ( SDS)

St.prp. nr. 56 (1994-95), Innst. S. nr. 215 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for samferdselskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 13.06.1995 Innst. S. nr. 215 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1995