Justisministerens redegjørelse om utviklingen av voldskriminalitet og aktuelle tiltak mot vold, Faremo

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra justisministeren

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet