Billighetserstatninger av statskassen

St.prp. nr. 44 (1994-95), Innst. S. nr. 205 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 08.06.1995 Innst. S. nr. 205 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1995