Råfiskloven og fiskeeksportloven

St.meld. nr. 13 (2007-2008), Innst. S. nr. 197 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 24.04.2008 Innst. S. nr. 197 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet en melding fra Regjeringen om omsetning av råfisk og eksport av fisk og fiskevarer for perioden 2005 og 2006. Stortinget har merket seg Fiskeriforsknings evaluering av et prøveprosjekt med langsiktige avtaler i førstehåndsomsetningen og et oppstartet prøveprosjekt med egen meklingsinstans. Stortinget understreker at det også er et mål for norsk fiskerinæring å øke satsingen på hjemmemarkedet. Stortinget har enstemmig vedtatt å legge meldingen ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 20.05.2008