Forslag fra stortingsrepresentant Fridtjof Frank Gundersen om at jernbanen til Gardermoen blir lagt i tunnel gjennom Lillestrøm

Dokument nr. 8:66 (1994-95), Innst. S. nr. 198 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 08.06.1995 Innst. S. nr. 198 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1995