Innstilling fra Stortingets presidentskap om avgradering av: 1. Saker behandlet for lukkede dører i Stortinget og avdelingene under det fortsatte 89. ordentlige Storting i 1945; 2. Protokoller og referater fra to spesialkomiteer for utenrikssaker og den ordinære og den utvidete utenriks- og konstitusjonskomite i tiden 1917-1945

Innst. S. nr. 124 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 24.03.1995 Innst. S. nr. 124 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.03.1995

   Behandlet i Stortinget: 05.04.1995