Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Straffeloven og straffeprosessloven, (kriminalisering av kjøp av seksuell omgang eller handling mv.)

Ot.prp. nr. 48 (2007-2008), Innst. O. nr. 3 (2008-2009), beslutning. O. nr. 8 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 04.11.2008 Innst. O. nr. 3 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i straffeloven 1902 som innebærer kriminalisering av kjøp av seksuell omgang og handling i Norge og i utlandet. Det er også vedtatt enkelte endringer i bestemmelsen om kjøp av sex fra barn. Endelig er det vedtatt endringer i straffeprosessloven for å gi adgang til teknisk kontroll av kommunikasjonsanlegg ved håndheving av straffebudet som retter seg mot enkelte forberedelseshandlinger til overgrep mot barn, såkalt "grooming".

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.2008

   Behandlet i Odelstinget: 20.11.2008

   Behandlet i Lagtinget: 25.11.2008