Straffeloven og straffeprosessloven, (kriminalisering av kjøp av seksuell omgang eller handling mv.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 04.11.2008 Innst. O. nr. 3 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i straffeloven 1902 som innebærer kriminalisering av kjøp av seksuell omgang og handling i Norge og i utlandet. Det er også vedtatt enkelte endringer i bestemmelsen om kjøp av sex fra barn. Endelig er det vedtatt endringer i straffeprosessloven for å gi adgang til teknisk kontroll av kommunikasjonsanlegg ved håndheving av straffebudet som retter seg mot enkelte forberedelseshandlinger til overgrep mot barn, såkalt "grooming".

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.2008

   Behandlet i Odelstinget: 20.11.2008

   Behandlet i Lagtinget: 25.11.2008