Eierskap i nærkringkasting Tillegg til St.meld. nr. 24 (1994-95) Nærkringkasting

St.meld. nr. 31 (1994-95), Innst. S. nr. 190 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 06.06.1995 Innst. S. nr. 190 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 13.06.1995