Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen, Tore A. Liltved og Arild Lund om å endre arbeidsmiljølovens bestemmelser om tillatt overtid for å øke bedrifters evne til å ta imot oppdrag som medfører arbeidstopper og derigjennom å styrke grunnlaget for økt sysselsetting

Dokument nr. 8:77 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arild Lund, Jan Petersen, Tore A. Liltved

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      IKKEBE