Endringer i tollavgifter for landbruksvarer

St.prp. nr. 59 (1994-95), Innst. S. nr. 222 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.06.1995 Innst. S. nr. 222 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1995