Forslag fra stortingsrepresentant Morten Lund på vegne av Senterpartiet oversendt fra Stortinget 23. mai 1995: Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om å gjeninnføre en ordning med adgang til fondsavsetninger for næringslivet, som kan stimulere til økte investeringer i distriktene.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet