Handlingsrommet i norsk forskning og utvikling (FoU)

Dokument nr. 8:74 (2007-2008), Innst. S. nr. 219 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Leif Helge Kongshaug, Odd Einar Dørum Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 29.04.2008 Innst. S. nr. 219 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Venstre om å øke det strategiske handlingsrommet i norsk forskning og utvikling. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 09.05.2008