Et forsvar til vern om Norges sikkerhet

St.prp. nr. 48 (2007-2008), Innst. S. nr. 318 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 16.06.2008 Innst. S. nr. 318 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en ny langtidsplan for Forsvaret, gjeldende for perioden 2009 - 2012. Med vekslende flertall ble regjeringens forslag til vedtak i St.prp. nr. 48 (2007-2008) vedtatt. Vedtakene medfører blant annet at Forsvaret fellesoperative hovedkvarter på Jåtta ved Stavanger flyttes til Reitan ved Bodø og følgende enheter eller aktiviteter legges ned: Madla leir, Sola flystasjon, Bømoen leir, Olavsvern, Heimevernets utdanningsvirksomhet på Værnes. Hv-distrikt 07 og 08 legges ned og et nytt opprettes i vatneleiren ved Sandnes, samt Hv-distrikt 17 og 18 som også nedlegges og et nytt opprettes i Porsanger. Jegerutdanningen ved Porsangmoen flyttes til Sætermoen, befalsskolen for Sjøforsvaret flyttes til Bergen, rekruttutdanningen for Sjøforsvaret og Luftforsvaret flyttes til hhv. Kjevik og Bergen. Stortinget vedtok også en anmodning til regjeringen om å fremme en egen sak til Stortinget angående det personellet som har deltatt - og deltar i utenlandsoperasjoner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2008