Statsministerens redegjørelse etter henvendelser av 15. juni 1995 til Stortingets president, Harlem Brundtland

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra statsministeren

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet