Fjerning av kvikksølv i ubåt U864 ved Fedje i Hordaland

Dokument nr. 8:97 (2007-2008), Innst. S. nr. 230 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Per Sandberg Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.05.2008 Innst. S. nr. 230 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har avvist et representantforslag fra Fremskrittspartiet om gjennomføring av utvidet anbudsrunde i forbindelse med fjerning av kvikksølv i U864/heving av U864 i havet ved Fedje i Hordaland.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 20.05.2008