Helsepersonelloven (§ 48 Autorisasjon endres til også å omfatte helsefagarbeiderne)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn, Vigdis Giltun Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 29.05.2008 Innst. O. nr. 64 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt at helsefagarbeidere skal omfattes av autorisasjonsordningen for helsepersonell. Bakgrunnen for dette er at utdanningen til hjelpepleier og omsorgsarbeider er erstattet av et felles utdanningsløp som fører til fagbrev som helsefagarbeider.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2008

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.2008

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2008