En politistudie for å kunne definere og bygge en større politistyrke

Dokument nr. 8:92 (2007-2008), Innst. S. nr. 266 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Elisabeth Vik Aspaker, Erna Solberg, Linda C. Hofstad Helleland Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 03.06.2008 Innst. S. nr. 266 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Høyre om å igangsette en politistudie. Forslaget innebærer at det nedsettes et bredt sammensatt utvalg som skal foreta en grundig analyse av sentrale utviklingstrekk nasjonalt og internasjonalt som påvirker det norske politiet frem mot 2030. Med bakgrunn i dette skal utvalget komme med forslag til størrelsen på norsk politi i fremtiden, hvilke oppgaver som skal være politioppgaver samt hvordan politiet kan arbeide best mulig. Forslaget fikk ikke tilsutning fra flertallet i Storitnget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2008