Forslag fra stortingsrepresentant Øyvind Korsberg på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 28. april 2008 (jf. Innst. O. nr. 45): Stortinget ber Regjeringen stanse nedbyggingen av Kystvakta.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet