Representantforslag om iverksetting av en potensialstudie for energieffektivisering

Dokument nr. 8:108 (2007-2008), Innst. S. nr. 64 (2008-2009) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørg Tørresdal, Line Henriette Holten Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. S. nr. 64 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om iverksetting av en potensialstudie for energieffektivisering innen ulike sektorer og formål, forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2008