Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om at Stortinget skal vedta en beklagelse av justisministerens knefall for sivil ulydighet i kirkeasylsaken

Dokument nr. 8:11 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Mistillitsforslag fra Carl I. Hagen mot justisminister Grethe Faremo

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet