Reengasjement av Stortingets direktør for en ny åremålsperiode

Innst. S. nr. 234 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 08.05.2008 Innst. S. nr. 234 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig reengasjert Stortingets direktør, Hans Brattestå, for en ny åremålsperiode på seks år fra 1. oktober 2008.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 22.05.2008