Forslag fra stortingsrepresentant Inge Myrvoll om å ta trasèvalget for E18 Gutu-Helland i nordre Vestfold opp til ny behandling i

Dokument nr. 8:9, Budsjett-innst. S. nr. 14 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inge Myrvoll Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 19.11.1993 Budsjett-innst. S. nr. 14 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.1993

   Behandlet i Stortinget: 25.11.1993