Nærmiljøpolitikk (Utfordringer og satsing i den statlige nærmiljøpolitikken med vekt på samvirke mellom offentlige og lokale ressurser)

St.meld. nr. 29 for 1992-93, innst. S. nr. 98 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 25.02.1994 Innst. S. nr. 98 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.02.1994

   Behandlet i Stortinget: 17.03.1994