Forslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss, Jan P. Syse og Harald Ellefsen om å utvide ordningen med aksjesparing med skattefradrag ( AMS) til også å gjelde enkeltselskaper

Dokument nr. 8:31, innst. S. nr. 147 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald Ellefsen, Jan P. Syse, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i finanskomiteen (vedtatt sendt Regjeringen) Innstilling avgitt 25.05.1994 Innst. S. nr. 147 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.1994

   Behandlet i Stortinget: 31.05.1994