Utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid (Del III Ernæringspolitiske mål og virkemidler)

St.meld. nr. 37 for 1992-93, innst. S. nr. 118 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 21.04.1994 Innst. S. nr. 118 (1993-94)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 21.04.1994

      Behandlet i Stortinget: 19.05.1994