Norges deltakelse i De forente nasjoners 47. ordinære generalforsamling og den gjenopptatte sesjon av FNs 46. generalforsamling

St.meld. nr. 50 for 1992-93, innst. S. nr. 73 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 02.02.1994 Innst. S. nr. 73 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.1994

   Behandlet i Stortinget: 22.02.1994