Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Roger Enoksen og Ragnhild Queseth Haarstad om å oppheve det midlertidige vernet av Hellemobotn i Tysfjord kommune

Dokument nr. 8:30, innst. S. nr. 171 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Odd Roger Enoksen, Ragnhild Queseth Haarstad Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 08.06.1994 Innst. S. nr. 171 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedlagt protokollen.

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1994