Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Anders Talleraas, Annelise Høegh og Kjellaug Nakkim om deling av pensjonsrettigheter ved skilsmisse

Dokument nr. 8:10, innst. S. nr. 95 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Annelise Høegh, Anders Talleraas, Erna Solberg, Kjellaug Nakkim Saken er behandlet i sosialkomiteen (vedtatt sendt Regjeringen) Innstilling avgitt 24.02.1994 Innst. S. nr. 95 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.02.1994

   Behandlet i Stortinget: 21.03.1994