Representantforslag om bedre kvotefleksibiliteten for havfiskeflåten

Dokument nr. 8:120 (2007-2008), Innst. S. nr. 39 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Vik Aspaker, Ivar Kristiansen, Torbjørn Hansen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 13.11.2008 Innst. S. nr. 39 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Høyre om å bedre kvotefleksibiliteten for havfiskeflåten.Stortingsflertallet, alle unntatt representantene fra Fremskrittspartiet og Høyre, besluttet å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 25.11.2008