Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet for 1994

St.prp. nr. 46, innst. S. nr. 200 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.06.1994 Innst. S. nr. 200 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1994