Samtykke til å godkjenne prinsippavtale om fullførelse av nye mineryddingsfartøyer til Sjøforsvaret

St.prp. nr. 37, innst. S. nr. 190 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1994 Innst. S. nr. 190 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1994