Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale med tilhørende vedlegg og protokoller mellom EFTA-statene og Bulgaria, undertegnet i Genève 29. mars 1993

St.prp. nr. 98 for 1992-93, innst. S. nr. 11 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 10.11.1993 Innst. S. nr. 11 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.1993

   Behandlet i Stortinget: 23.11.1993