Norsk samepolitikk

St.meld. nr. 52 for 1992-93, innst. S. nr. 116 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 21.04.1994 Innst. S. nr. 116 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.04.1994

   Behandlet i Stortinget: 02.06.1994