Nasjonale festningsverk

St.meld. nr. 54 for 1992-93, innst. S. nr. 82 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 10.02.1994 Innst. S. nr. 82 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.1994

   Behandlet i Stortinget: 22.02.1994