Styrings- og organisasjonsformer for forvaltninger og fellesinstitusjoner i Forsvaret

St.meld. nr. 55 for 1992-93, innst. S. nr. 58 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 16.12.1993 Innst. S. nr. 58 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 08.02.1994