Oppnevning av leder og nestleder i Personvernnemnda

Innst. S. nr. 272 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 05.06.2008 Innst. S. nr. 272 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har oppnevnt advokat Eva I. E. Jarbekk som leder i Personvernnemnda for perioden 1.januar 2009 til 31.desember 2012. Advokat Arve Føyen ble oppnevnt som nestleder. Professor Olav Torvund og advokat Ingvild Hanssen-Bauer ble oppnevnt som personlige varamedlemmer for hhv Jarbekk og Føyen. Personvernnemnda avgjør klager over Datatilsynets avgjørelser. Nemnda skal ha syv medlemmer og Stortinget oppnevner leder og nestleder. De andre fem medlemmene oppnevnes av Kongen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2008