Humanitær hjelp til offer for krigssituasjonen i det tidlegare Jugoslavia

St.prp. nr. 3, innst. S. nr. 5 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 02.11.1993 Innst. S. nr. 5 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.11.1993

   Behandlet i Stortinget: 04.11.1993