Svar på private forslag fra Stortinget og Odelstinget til Regjeringen 1992-93

St.meld. nr. 8, innst. S. nr. 57 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 15.12.1993 Innst. S. nr. 57 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.1993

   Behandlet i Stortinget: 18.01.1994