Forslag frå stortingsrepresentant Kjellbjørg Lunde om å be Regjeringa vedta å flytte, grave ned eller leggje kabel på deler av den planlagde 300 kV kraftlina mellom Fana og Kollsnes, og å skjerpe varsomhetsstrategien når det gjeld kraftliner nær bustader og andre lokale der barn oppheld seg

Dokument nr. 8:2, innst. S. nr. 96 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjellbjørg Lunde Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 25.02.1994 Innst. S. nr. 96 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Avvist

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.02.1994

   Behandlet i Stortinget: 24.03.1994