Forslag fra stortingsrepresentant Kristin Halvorsen om endrede retningslinjer for Husbankens sanering av fellesgjeld i borettslag

Dokument nr. 8:4 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kristin Halvorsen Saken er til behandling i kommunalkomiteen ( Trukket tilbake)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet