Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Latvia til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Riga den 19. juli 1993

St.prp. nr. 5, innst. S. nr. 14 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 18.11.1993 Innst. S. nr. 14 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.1993

   Behandlet i Stortinget: 25.11.1993